• Phone0552 691 82 80
  • AddressAlibeyli Mah. Ahmet Demir Sk. Şahanarı Apt. No:31/B Zemin Kat OSMANİYE

E-Serbest Meslek Makbuzu Kullanımı

Meslektaşlarımız 01.06.2020 tarihinden itibaren 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e- Serbest Meslek Makbuzunu (e-SMM)  kullanmak zorundadırlar.

e-SMM işlemleri için e-imza gerekmektedir. e-imza PTT veya özel firmalardan temin edilebilmektedir.

e-SMM başvurusu ve kullanımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının portalı  ebelge.gib.gov.tr adresi kullanılacaktır.

e-SMM, makbuzu ıslak imzalı kağıt çıktılı olarak ya da elektronik ortamda verilmesi gerekmekte olup, meslektaşlarımız  bu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve istenildiğinde çıkarıp gösterilmek zorundadırlar.

Elektronik serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemiş olması halinde belgeyi düzenleyen veya almak zorunda olanlara ayrı ayrı kanunda yer alan ceza hükümleri uygulanacaktır.

Meslektaşlarımızın bu dönemdeki bilgi talebi ve uygulamalardaki sorunlarında Mali Müşavirleri ile iletişimde olmaları uygun olacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir