• Phone0552 691 82 80
  • AddressAlibeyli Mah. Ahmet Demir Sk. Şahanarı Apt. No:31/B Zemin Kat OSMANİYE

E-Serbest Meslek Makbuzu Kullanımı

Meslektaşlarımız 01.06.2020 tarihinden itibaren 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e- Serbest Meslek Makbuzunu (e-SMM)  kullanmak zorundadırlar. e-SMM işlemleri için e-imza gerekmektedir. e-imza PTT veya özel firmalardan temin edilebilmektedir. e-SMM başvurusu…Continue readingE-Serbest Meslek Makbuzu Kullanımı

Hasta Verilerinin Paylaşımı Kanunla Sınırlandırılmıştır.

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2020 tarih ve E.1157 sayılı yazısı ilgi tutularak sağlık kuruluşlarına gönderilen örnek yazısıyla,  ‘kayıt…Continue readingHasta Verilerinin Paylaşımı Kanunla Sınırlandırılmıştır.